Klachten

Is het product dat u ontvangen heeft niet goed of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat betreuren wij en willen wij graag voor u oplossen. Hier vind u wat u kunt doen.

1. Indien u een klacht heeft over een product (conform Algemene Voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van It's all in a Nutshell Creations, dan kunt u bij ons per e-mail een klacht indienen via info@itsallinanutshell.com

2. Wij geven u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op uw klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zullen wij binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen wij verwachten een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op uw klacht.

3. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform